مارلیک نام مکانی باستانی واقع در استان گیلان است - مارلیک پیشرو در امر چاپ و نشر کتابهای تخصصی هنر می یاشد

 
 عنوان نويسنده / مترجمISBN شابك گروهبها به ریال
خرید کتابمباني هنرهاي تجسمي 1و2خليل مشتاق15كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 250000
خرید کتابعكاسي 1و2مهگان فرهنگ 15كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابكارگاه هنر 1و2عليرضا مدني 17كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابسير هنر در تاريخ 1و2دفتر پژوهشهاي هنري انتشارات مارليك18كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابعلم مناظر و مراياحسين محسني/بهرام نفري19كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابترسيم فني و نقشه كشيحسن محسني / بهرام نفري20كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابخوشنويسيبهرام نفري21كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابآشنايي با ميراث فرهنگي هنري ايراندفتر پژوهشهاي هنري انتشارات مارليك22كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابخط در گرافيكمهگان فرهنگ23كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابانسان- فضا- طراحيخليل مشتاق24كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابآشنايي با بناهاي تاريخيبهرام نفري25كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابآشنايي با مكاتب هنري ايران و جهانمهگان فرهنگ26كنكور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
خرید کتابكارداني به كارشناسي گرافيكمهگان فرهنگ027كنكور هنر - کاردانی به کارشناسی گرافیک2جلدی 1500000
خرید کتابتست درك عمومي هنرسيد رضا حسيني37کنکور هنر - گزینه های طبقه بندی شده 200000
12345678
        
       
 
طراحی : فرا سیستم  1388     09186292909  ali.abdolhamidi@gmail.com  0861-4251457